PANDEMİ GÖLGESİNDE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

PANDEMİ GÖLGESİNDE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Tüm dünya Covid 19 ve türevlerinin kıskacında kıvranırken, ilk günden bugüne  bir buçuk yılı tamamlamış durumdayız. Herhangi bir ön hazırlık olmamasına karşın, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve çevrimiçi iletişim bu sürece biraz olsun su serpti diyebiliriz. Ülkemiz bu sürece en hızlı uyum sağlayanlardan... Tabi ki ülkemizde var olan özel okullar ve kurslar, pandeminin başlangıcından itibaren yükün kaldırılmasında ciddi bir rol oynadı.

2020'nin 2. yarısına doğru, tüm dünyada yayılma eğilimine giren pandemi nedeniyle okullar belli aralıklarla kapanıp açılma sürecine girdi. Yüz yüze dersler 8. ve 12. sınıflar haricinde sınıflarda birlikte yapılamadı. Bu sorunu aşmak için teknoloji imdada yetişti. Zoom bu programların öncülüğünü yaptı. Bir ara güvenlik sorunu dedikoduları olduysa da, belli izinlerin kullanılan tüm bilgisayar ya da telefon yazılımlarında alındığı düşünüldüğünde ve programla sadece eğitim faaliyetleri yapılacağı esas alındığında Zoom popülerliğini yitirmeyerek kullanılmaya devam etti. Akabinde Zoom benzeri başka yazılımlar da kullanılmaya başlandı. Google Hang out ve Skype bunlardan bazılarıydı. Tabi “youtube” derslerin tekrar izlenmesi açısından ciddi görevler üstlendi.

Yukarıda bahsettiğimiz programlar derslerin etkileşimli olarak yapılabilmesinde ciddi roller üstlendi. Ancak derslerin eğlenceli işlenmesi ve aktif katılım sağlanması, öğrencinin başarısının değerlendirilmesi gibi hususlarda değişik yazılımlardan faydalanıldı. Bu yazılımlardan en çok kullanılanlar, “Kahoot, Quizizz, Nearpod, Google forms, Google sheets, Teachermade, Socrative” ve “Pear deck” programları. “Kahoot, Quizizz ve Socrative” rapor alabileceğiniz ve çocukların telefonlarından girerek kıyasıya yarışabilecekleri, test programları. İsterseniz sınıf ortamında öğretmen kontrolünde, isterseniz öğrencinin otomatik olarak karma soruları yaptığı, hızlı ve doğru cevap vermesi halinde bonus puan ve yarı yarıya cevap hakkı veya yedek cevap verme hakkına ulaşabilecekleri bu programlarla motivasyonu artırabileceğiniz gibi öğrencileri eğlenirken değerlendirebilirsiniz. Ödev vermek için bu programları kullanabileceğiniz gibi "Teachermade" ile hazırlayacağınız çalışma kâğıtlarını da kullanabilirsiniz. Ayrıca ilkokul ve ortaokul grubunda "Nearpod" eğlenirken değerlendirme şansı da sunuyor. "Google form" ise zaman ve giriş sınırlamalı çevrimiçi testler ve ödevler vermenizi veya pdf ya da jpeg formatında çalışma kâğıtları paylaşmanızı da sağlıyor. Böylece öğrencileriniz için hiçbir zaman kaybetmeyecekleri ve istediklerinde ulaşabilecekleri ders notları ve çalışma kâğıtları sağlamış oluyorsunuz. "Google Sheets", "Excell" ortamında yaptığınız birçok takibi çevrim içi olarak yapmanızı ve öğrencinin de kendi ilerlemesini gözlemleyebileceği bir kayıt ortamı oluşturmanızı sağlıyor. Mesela yoklama almak veya sınav grubu öğrencilerin soru takiplerinin yapılmasında büyük kolaylıklar sağlıyor.

Sonuç olarak pandemi döneminde, alanında iyi bir öğretmen olmak kadar çevrim içi veya çevrimdışı yazılımları ustalıkla kullanmak da çok ciddi bir önem arz ediyor.

ÖĞRENCİLER YAZSIN İSTİYORSUNUZ, AMA YAZMIYORLAR MI?

ÖĞRENCİLER YAZSIN İSTİYORSUNUZ, AMA YAZMIYORLAR MI?